Cộng đồng mạng

Bà già Thái Nguyên đ.uổi đ.ánh 4 kẻ x.ăm tr.ổ chạy tr.ối ch.ết

Đi đ.òi n.ợ, gây s.ức é.p và đ.e d.ọa tại Võ Nhai, Thái Nguyên, 4 đối tượng x.ăm tr.ổ đã bị bà chủ nhà đ.uổi đ.ánh phải bỏ lên xe ô tô th.áo ch.ạy.

Vụ một bà già đ.uổi đ.ánh 4 thanh niên gi.ang h.ồ phải lên xe ô tô th.áo ch.ạy tr.ối ch.ết đang gây s.ốt mạng xã hội. Câu chuyện tưởng như đùa này lại có thật, xảy ra tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 7/6.

Theo đoạn video đăng tải trên Otofun kèm thông tin, 4 đối tượng x.ăm tr.ổ h.ùng h.ổ bước vào nhà người phụ nữ này để yêu cầu con trai bà trả m.ón n.ợ t.ín d.ụng đ.en nhưng bất thành, bọn chúng đã ch.ửi b.ới và có hành động gây s.ức é.p.

Bà già sau khi bị những kẻ này t.ấn c.ông đã t.ức gi.ận ch.ống tr.ả một cách dũng cảm và khiến bọn chúng phải th.áo ch.ạy lên xe ô tô.

Tường Vy (Tổng hợp)/Thời đại